موضوعات
جستجو
صفحه اول  >> عکس ها >>
آژانس عکس قم | عکس ها
تودیع و معارفه تولیت حرم حضرت معصومه(س)
عکاس: امیر حسامی نژاد
موضوع: تودیع و معارفه تولیت حرم حضرت معصومه(س)

شرح عکس:

آیت الله سعیدی، تولیت حرم حضرت معصومه(س)در حال سخنرانی در مراسم معارفه

1389/9/22
آخرین مطالب
تودیع و معارفه تولیت حرم حضرت معصومه(س)
تودیع و معارفه تولیت حرم حضرت معصومه(س)
تودیع و معارفه تولیت حرم حضرت معصومه(س)
تودیع و معارفه تولیت حرم حضرت معصومه(س)
تودیع و معارفه تولیت حرم حضرت معصومه(س)
تودیع و معارفه تولیت حرم حضرت معصومه(س)
تودیع و معارفه تولیت حرم حضرت معصومه(س)
بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
مطالب مهم
کنتور
امروز:
    ویزیت: 128
    هیتز: 130
روز گذشته:
    ویزیت: 1637
    هیتز: 1661
جمع کل:
    ویزیت: 1876193
    هیتز: 2367845