موضوعات
جستجو
صفحه اول  >> عکس ها >>
آژانس عکس قم | عکس ها
مقابر گنبد سبز
عکاس: امیر حسامی نژاد
موضوع: مقابر گنبد سبز

شرح عکس:
در انتهاي‌ خيابان‌ چهارمردان‌ قم‌، در بخش‌ شرقي‌ شهر، درون‌ باغي‌ كوچك‌ موسوم‌ به‌ "باغ‌گنبد سبز" سه‌ اثر تاريخي‌ از قرن‌ هشتم‌ هجري‌ قمري‌ به‌جا مانده‌ است‌. اين‌ منطقه‌ در محل‌ به‌ دروازه‌ كاشان‌ مشهور است‌ و گنبدهاي‌ آن‌ نيز به‌ گنبدهاي‌ دروازه‌ كاشان‌ معروفند. دو تا از اين‌ گنبدها با توجه‌ به‌ كتيبه‌هاي‌تاريخي‌ موجود، مدفن‌ امراي‌ خاندان‌ علي‌ صفي‌ - فرمانروايان‌ مستقل‌ قم‌ در قرن‌ هشتم‌ ه.ق‌ است‌ و گنبد سوم‌نيز با توجه‌ به‌ مدارك‌ مختلف‌ از نظر تاريخي‌ به‌ همان‌ دوره‌ مربوط‌ است‌. مردم‌ قم‌، اين‌ سه‌ بنا را به‌ صورت‌مجموعه‌ مدفن‌ "سعد، سعيد و مسعود" از بزرگان‌ عرب‌هاي‌ اشعري‌ و احيا كنندگان‌ قم‌ در دوره‌ اسلامي‌ مي‌دانند.‌:
ويژگي‌هاي‌ سه‌ گنبد اصلي‌ از قرار زير است

- مقبره‌ خواجه‌ اصيل‌ الدين‌ كه‌ جنوبي‌ترين‌ گنبد باغ‌ است‌ و يك‌ بناي‌ دوازده‌ ضلعي‌ منظم‌ با طاقنماهاي‌ تزئيني‌در هر ضلع‌ است‌. كتيبه‌ تاريخي‌ بنا بر فراز قسمت‌ هشت‌ ضلعي‌ آن‌ كه‌ سپس‌ به‌ شانزده‌ ضلعي‌ تبديل‌ شده‌، قراردارد. اين‌ كتيبه‌ به‌ خط‌ زيباي‌ ثلث‌ برجسته‌ در زمينه‌اي‌ از نقوش‌ اسليمي‌ نوشته‌ شده‌ است‌. براساس‌ اين‌ كتيبه‌، دوتن‌ در اين‌ گنبد مدفون‌اند؛ يكي‌ خواجه‌ اصيل‌ الدين‌ نياي‌ بزرگ‌ خاندان‌ صفي‌ و ديگري‌ فرزند وي‌، خواجه‌ علي‌اصيل‌ كه‌ بر حكومت‌ قم‌ دست‌ يافت‌.

- مقبره‌ خواجه‌ علي‌ صفي‌ كه‌ در وسط‌ دو گنبد ديگر قرار دارد و مدفن‌ خواجه‌ علي‌ صفي‌ دوميّن‌ فرمانرواي‌خاندان‌ علي‌ صفي‌ است‌. بناي‌ مزبور از خارج‌، ۱۲ ضلعي‌ منتظم‌ است‌ كه‌ هر ضلع‌ آن‌ را طاقنمايي‌ زينت‌ مي‌دهد.در اين‌ بنا سه‌ نفر مدفونند، يكي‌ خواجه‌ جمال‌ الدين‌ علي‌، شخصيت‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ عراق‌ عجم‌ در قرن‌هشتم‌ و دومي‌ ديگر خاندان‌ صفي‌، بنام‌ امير جلال‌ الدين‌ و سومي‌، خواجه‌ عماد الدين‌ محمود قمي‌ كه‌ تا سال‌۷۹۱ ه.ق‌ عهده‌دار امور نواحي‌ قم‌ بوده‌ است‌.

- گنبد شمالي‌ كه‌ در شمال‌ دو بناي‌ ديگر قرار دارد و به‌ دليل‌ تخريب‌ كتيبه‌ تاريخي‌ آن‌، نام‌ صاحب‌ مقبره‌ مشخص‌نيست‌. بناي‌ مزبور از خارج‌ و داخل‌ هشت‌ ضلعي‌ است‌
 
1389/12/27
بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
مطالب مهم
کنتور
امروز:
    ویزیت: 260
    هیتز: 274
روز گذشته:
    ویزیت: 137
    هیتز: 143
جمع کل:
    ویزیت: 1756896
    هیتز: 2201341