موضوعات
جستجو
صفحه اول  >> عکس ها >>
آژانس عکس قم | عکس ها
رئیس بنیاد نخبگان استان قم
عکاس: امیر حسامی نژاد
موضوع: رئیس بنیاد نخبگان استان قم

شرح عکس:

سید حسن اخوان علوی، رئیس بنیاد نخبگان استان قم

1391/2/10
آخرین مطالب
رئیس بنیاد نخبگان استان قم
رئیس بنیاد نخبگان استان قم
ردیفنظر
1 سید هادی مسعودی علوی [1391/11/9]
سلام
خداوند این چهره ماندگار کشورمان را حفظ کند به به حق یک شخصیت کامل از لحاظ انسانی ،معنوی و اخلاقی علمی می باشند
تشکر از عکس هایتان
پست الکترونیکی: elmalavi@yahoo.com
وب سایت: www.elmalavi.blogfa.com

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
مطالب مهم
کنتور
امروز:
    ویزیت: 241
    هیتز: 1187
روز گذشته:
    ویزیت: 154
    هیتز: 504
جمع کل:
    ویزیت: 1730359
    هیتز: 2164693