موضوعات
جستجو
صفحه اول  >> عکس ها >>
آژانس عکس قم | عکس ها
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
عکاس: امیر حسامی نژاد
موضوع: نمایشگاه عکس بانوی کرامت

شرح عکس:

جمعی از عکاسان استان قم در حرکتی فرهنگی و با هدف ابراز ارادت مندی به ساحت اهل بیت(ع) و بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه(س)، نمایشگاهی با همین عنوان برپا کرده اند.

این نمایشگاه که « بانوی کرامت» نام دارد، آثار عکاسی از هنرمندان قمی از جمله امیر حسامی نژاد،محمد اخلاقی، محسن قائمی و حجت الله عطایی و  رئوف محسنی از تهران  را در خود جای داده است.

1389/7/23
آخرین مطالب
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
نمایشگاه عکس بانوی کرامت
بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
مطالب مهم
کنتور
امروز:
    ویزیت: 171
    هیتز: 173
روز گذشته:
    ویزیت: 1637
    هیتز: 1661
جمع کل:
    ویزیت: 1876236
    هیتز: 2367888