موضوعات
جستجو
صفحه اول  >> درباره ما >>
آژانس عکس قم | درباره ما
آشنایی بیشتر با سایت جامع عکس قم

امروزه رسانه ها در آگاهی بخشی به مردم و تصمیم گیری مسوولان نقش مهمی برعهده دارند. با گسترش دسترسی به اینترنت بیشتر رسانه ها، پایگاه های اینترنتی خود را نیز در کنار شیوه های معمول اطلاع رسانی خود به روز نگه می دارند. اطلاع رسانی صحیح و سریع بدون دسترسی به منابع خبری مورد اطمینان ممکن نیست. از دیرباز جایگاه عکس جهت مستند کردن خبر، گزارش، گفتگو و نیز استفاده تزیینی از آن در اخبار و گزارش ها تثبیت شده است.
با توجه به اینکه شهر قم بعنوان شهری مذهبی، تاریخی و خبرساز، سهم مهمی از اخبار در رسانه های اطلاع رسانی را در اختیار گرفته است، جمعی از عکاسان خبری قم تصمیم گرفتند، وب سایت «فتو قم» را جهت سهولت دسترسی رسانه ها و نیز مردم به عکس های مرتبط به استان قم راه اندازی کنند.
برای ارتباط به مدیریت سایت می توانید با ایمیل photoqom@gmail.com مکاتبه کنید.

مطالب مهم
کنتور
امروز:
    ویزیت: 257
    هیتز: 257
روز گذشته:
    ویزیت: 245
    هیتز: 254
جمع کل:
    ویزیت: 1878237
    هیتز: 2369919